Jak Saturn Tarnów zwiększył wydajność handlowców dzięki KIS Offer

Dowiedz się, jak zespół handlowców skaluje sprzedaż dzięki tworzeniu ofert w sposób szybki, estetyczny i przejrzysty dla klientów.
Rezultaty z KIS Offer
Oszczędność
180 godzin
w miesiącu
Wydajność
+ 9 godzin
dziennie
Oszczędność
7200 zł
w miesiącu
1
WYZWANIE

Saturn Tarnów zatrudnia 6 handlowców.

Przygotowanie pojedynczej oferty przez doradcę zajmowało średnio od 1 do 2 godzin. Przygotowanie kilku ofert skutkowało znacznym obciążeniem czasowym, co ograniczało możliwość obsługi większej liczby klientów.

2
ROZWIĄZANIE

KIS Offer pozwala na oszczędność od 0,5 do 1 godziny na każdej przygotowywanej ofercie, dzięki automatyzacji i uproszczeniu procesów.

3
REZULTATY

Przyjmując, że każdy doradca przygotowuje tylko 2 oferty dziennie, oszczędność czasu jest znacząca:

  • Średnia oszczędność czasu na ofertę: 0,75 godziny (średnia z 0,5 i 1 godziny)
  • Oszczędność czasu na doradcę dziennie: 1,5 godziny (0,75 godziny x 2 oferty)
  • Łączna dzienna oszczędność czasu dla 6 handlowców: 9 godzin (1,5 godziny x 6 handlowców)
  • Miesięczna oszczędność czasu (przy założeniu 20 dni roboczych): 180 godzin (9 godzin x 20 dni)
4
WYNIK

Salon co miesiąc oszczędza 180 godzin, czasu handlowców.

Załóżmy, że jedna godzina pracy handlowca to koszt 40 zł. Miesięczna oszczędność wynosi więc 7 200 zł (180 godzin x 40 zł).

To znacząca suma, która może być reinwestowana w rozwój firmy lub zwiększyć jej rentowność.