Polityka prywatności „KIS Offer”

1. Administratorem Danych Osobowych i Operatorem Serwisu kisoffer.com jest Magdalena Knappe prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KIS List Magdalena Knappe z siedzibą w Warszawie 03-294 ul. Zielone Zacisze 1/254, NIP: 1132226658, REGON: 141253045, właścicielka marki „KIS Offer” i serwisu „KIS Offer”, prowadzonego pod adresem kisoffer.com Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail kontakt@kisoffer.com lub poprzez wysłanie korespondencji na adres siedziby ul. Zielone Zacisze 1/254, 03-294 Warszawa.

2. „KIS Offer” dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez „KIS Offer”. Ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania danych, zostały przez „KIS Offer” przeanalizowane, a następnie wdrożono odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Stan infrastruktury technicznej jest na bieżąco monitorowany, a procedury rewidowane i zmieniane stosownie do potrzeb. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, proszę kontaktować się z KIS Offer na adres: kontakt@kisoffer.com

3. „KIS Offer” nie powołało inspektora danych osobowych.

4. W zależności od celu, „KIS Offer” może przetwarzać następujące informacje na temat Użytkowników

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane zawarte w korespondencji e-mail,
 • szczegóły zamówień składanych w sklepie internetowym,
 • numer rachunku bankowego,
 • adres IP,
 • przybliżona lokalizacja,
 • wizerunek (zdjęcie profilowe),
 • statystyki związane z otrzymywanymi newsletterami,
 • ulubiony klient poczty,
 • zainteresowania określonymi produktami,
 • treść komentarzy / opinii dodanych na stronie.

5. „KIS Offer” korzysta z narzędzi, które gromadzą na temat Użytkowników informacje związane z korzystaniem ze strony internetowej, takie jak:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzi Użytkownik do strony,
 • przedział wieku, w którym Użytkownik się znajduje,
 • płeć,
 • przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
 • zainteresowania Użytkowników określone na podstawie aktywności w sieci.

6. W większości przypadków informacje te są przekazywane przez Użytkowników, gdy:

 • rejestruje konto użytkownika,
 • składa zamówienie,
 • przesyła reklamację lub odstępuje od umowy,
 • zapisuje się do newslettera,
 • dodaje komentarz / opinię,
 • kontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • obserwuje profile „KIS Offer” w mediach społecznościowych lub wchodzi w interakcję z treściami publikowanymi w mediach społecznościowych.

7. Ponadto, część informacji na temat Użytkowników może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których „KIS Offer” korzysta:

 • mechanizm strony i systemu newsletterowego gromadzą adres IP,
 • mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.,
 • Facebook Custom Audiences, w tym Facebook Pixel, Google Analytics, Google Ads, Hotjar, Facebook Connect, YouTube gromadzą informacje anonimowe związane z działaniami podejmowanymi w ramach strony.

8. „KIS Offer” przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • obsługa konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • odzyskiwanie porzuconego koszyka - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art .6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • tworzenie grup odbiorców na Facebooku – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa mediów społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • marketing własny z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • zapewnienie funkcjonowania odtwarzacza YouTube, wtyczek społecznościowych z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9. Kontaktując się z „KIS Offer” za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji z uwagi na nadrzędne interesy „KIS Offer”, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

10. Jeżeli „KIS Offer” wystawia Użytkownikowi fakturę, to stanowi ona część dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

11. Adres e-mail Użytkownika przechowywany w bazie newsletterowej lub w bazie „KIS Offer” może zostać przesłany do serwisu Facebook w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail. Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez serwis Facebook. Facebook nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania. Facebook wdrożył procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego mu adresu e-mail i zbioru identyfikatorów użytkowników Facebooka tworzących grupę odbiorców powstałą z wykorzystaniem adresu e-mail między innymi poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń.

12. Jeżeli ktokolwiek obserwuje profile „KIS Offer” w serwisach społecznościowych lub wchodzi w interakcję z treściami publikowanymi w mediach społecznościowych, w dane tej osoby są publicznie dostępne w jej profilu społecznościowym. „KIS Offer” przetwarza te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego. Korzystanie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą usługi drogą elektroniczną w pełni samodzielnie i niezależnie.

13. „KIS Offer” prowadzi działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem Google Analytics, Facebook Pixel i Hotjar.

14. „KIS Offer” prowadzi działania marketingowe z wykorzystaniem Facebook Custom Audiences, w tym Facebook Pixel oraz Google Ads. W ramach narzędzi marketingowych ma dostęp wyłącznie do informacji anonimowych.

15. "„KIS Offer” korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak:"

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są pliki mogące zawierać dane osobowe,
 • dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera,
 • dostawca systemu CRM, w którym przechowujemy dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych,
 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są dane w celu wystawienia faktury,
 • biuro rachunkowe, które przetwarza dane widoczne na fakturach,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

16. Część operacji przetwarzania danych osobowych Użytkowników może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich, w szczególności w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, głównie w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO.

17. „KIS Offer” stosuje profilowanie, jednak nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec nich skutki prawne lub w podobny sposób na nich wpływały, ponieważ nie różnicują sytuacji klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką może zawrzeć itp. Korzystając z określonych narzędzi, „KIS Offer” może np. kierować do Użytkowników spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez nich w ramach strony czy też podpowiadać im produkty, które mogą ich zainteresować.

18. RODO przyznaje Użytkownikom następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali te dane),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych (Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył nam na podstawie umowy lub zgody; może też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli Użytkownik stwierdzi, że „KIS Offer” przetwarza dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

19. Serwis „KIS Offer” wykorzystuje pliki cookies w celu utrzymywania sesji, w celu zwiększenia użyteczności samej aplikacji poprzez zapamiętywanie niektórych ustawień użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownicy mogą ograniczyć lub zablokować wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienie takiej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje jak to zrobić zawarte są w dokumentacji wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Najpopularniejsze przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Safari _ (iOS), Android.

20. „KIS Offer” zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania aplikacji może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z aplikacji.

21. W ramach strony internetowej i serwisu „KIS Offer” funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich: Google Analytics, Google Ads, Hotjar, Facebook Custom Audiences, Facebook Connect i inne wtyczki społecznościowe, YouTube.

22. Zebrane przez „KIS Offer” logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. W ramach logów zbierany jest standardowy w takich przypadkach zestaw danych: informacje o adresie IP, nazwę stacji klienta – standardowa identyfikacja poprzez protokół HTTP, czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, informacje o błędach, które miały miejsce przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika,

23. Niniejsza Polityka Prywatności rozpoczyna obowiązywanie z dniem publikacji, tj. od 11.09.2023 r., przy czym jej treść może ulec zmianie, o czym zarejestrowani Użytkownicy serwisu „KIS Offer” zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.